Berichten

HIV op de terugweg – discriminatie ook?

Het aantal nieuwe HIV-infecties gaat dalen. Naast de verspreiding van het virus geldt nu om de bestaande vooroordelen te bestrijden.

Heerst er bij ons nog uitsluiting of is iedereen welkom? (c) jurek / pixelio.de

Een groot succes in de strijd tegen HIV: UNAIDS, het programma van de Verenigde Naties ter bestrijding van Aids, verkondigt in zijn bericht, dat de HIV-infecties tussen 2001 en 2011 beduidend zijn verminderd. In het afgelopen jaar werden wereldwijd ca. 2,5 miljoen mensen met het gevaarlijke virus geïnfecteerd, waarvan 30.000 in West- en Midden-Europa. Dat zijn er ongeveer 20 procent minder nieuwe besmettingen dan nog tien jaar daarvoor. In enkele landen in Afrika en de Caribische Zee is het aantal van nieuwe infecties zelfs gehalveerd.

Voorlichtingscampagnes en de toenemende betere medische verzorging laten hun uitwerking zien. Tot 2015 wil UNAIDS het aantal van nieuwe infecties wereldwijd halveren. Hulporganisaties over de hele wereld werken onder hoogspanning er aan, dat de visie vatbaarder wordt. Ook als jaar in jaar uit minder infecties optreden. Wereldwijd leven nu meer dan 34 miljoen mensen met HIV. In West- en Midden-Europa zijn het er ongeveer 900.000. De levenskwaliteit van de betrokkenen hangt niet alleen van de medische verzorging af. Maatgevend is ook, of Hiv-geïnfecteerden zich geaccepteerd voelen in hun omgeving.

Vooroordelen afbouwen

In de familie, op het werk, in de gemeente – vooroordelen blijven vaak hardnekkig. Aids zou een ziekte voor homo's zijn. HIV zou aan zichzelf te wijten zijn, zelfs een straf van God. Lichamelijk contact met geïnfecteerden zou gevaarlijk zijn. Nog altijd zijn betrokkenen schuw om zich in hun omgeving te uiten. De angst is te groot om beoordeeld, afgewezen of buitengesloten te worden.

De Regenboog-NAK heeft op de Wereld-Aids-Dag steeds weer tot nadenken aangespoord met betrekking tot de situatie van HIV-positieve mensen:
Hoe leven nieuw-apostolische betrokkenen op verschillende continenten met de infectie?
Hoe gaan we om met HIV-positieve mensen op hun werk – maar ook in de gemeente?
De Wereld-Aids-Dag kan een aanleiding zijn om de eigen instelling tot het thema HIV/Aids naar de achtergronden te vragen. Draagt mijn houding ertoe bij, dat de betrokkenen zich in mijn omgeving geaccepteerd voelen? Hoe zou ik reageren, als ik een Hiv-geïnfecteerde ontmoet? Worden in mijn gemeente de vooroordelen gecultiveerd of heerst er een klimaat van openheid en tolerantie?
Op hun website verkondigt UNAIDS de visie: „In de richting Nul: Nul nieuwe Hiv-geïnfecteerden, nul sterfgevallen van Aids, nul discriminatie.“ Een ieder van ons kan ertoe bijdragen, dat minstens het laatste punt geen visie blijft.