Berichten

In dialoog met de kerk

Gespreksronde Regenboog-NAK en Commissie voor bijzondere aangelegenheden (Foto: Regenboog-NAK)

Op vrijdag 14 oktober 2011 kwamen de vertegenwoordigers van Regenboog-NAK -  de belangengroep van homo-, bi- en transseksuele broeders  en zusters van onze kerk - in Frankfurt/Main opnieuw  met de Commissie voor bijzondere aangelegenheden (Cba)  bijeen. Voor het eerst nam districtsapostel Michael Ehrich, die in de plaats van de in de rust gegane districtsapostel Hagen Wend in de commissie is benoemd,  aan de gesprekken deel. Sinds 2002 komen vertegenwoordigers van kerk en Regenboog-NAK regelmatig voor dialoog bijeen.


De vertegenwoordigers van Regenboog-NAK brachten de commissie verslag uit van zowel de bijeenkomst van een delegatie met districtsapostel Leonard Kolb (USA) in augustus in Philadelphia, als over de invoering van een zielzorgconcept  in het Duitstalig gebied van  districtsapostel Markus Fehlbaum (Zwitserland). Verdere zwaartepunten op de bijeenkomst  waren het afstemmen van de doelstellingen  en de wederzijdse  verwachtingen van de toekomstige samenwerking,  evenals het thema „individuele zielzorg“.  Met betrekking tot het officiële standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk over homoseksualiteit  wees de Regenboog-NAK er met nadruk op dat volgens hun de Engelse vertaling scherp is geformuleerd  en spoorde aan tot een overeenkomstige aanpassing. Eveneens werd de Cba een nieuw bewerkt voorstel voor een toekomstig standpunt over homoseksualiteit voorgelegd. Ook  de zorg en zielzorg voor transseksuele zusters en broeders was opnieuw een punt van bespreking. Onder andere werd om een redactionele nieuwe bewerking van de Engelse versie van het standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk over transseksualiteit  verzocht.
Vertrouwen en wederzijdse waardering

Zoals in de afgelopen jaren werd het gesprek in vertrouwen en met wederzijdse waardering gevoerd,  tevens was er openheid en werd moeite gedaan elkaar tegemoet te komen.

De volgende bijeenkomst tussen  Regenboog-NAK en de Cba zal plaatsvinden in de herfst van 2012 in Stuttgart.

Zie ook  www.nak.org