Berichten

Regenbogen-NAK herstructureert haar bestuur

Op haar 33e internationale bijeenkomst heeft Regenbogen-NAK in Sinzig / Duitsland de bestuursstructuur nu ook officieel gereorganiseerd. Er zal niet meer één persoon de leiding hebben. In plaats daarvan hebben de woordvoerders binnen het team de terreinen, waarop ze bevoegd zijn onder eigen verantwoordelijkheid en gelijkgerechtigdheid geheel verdeeld. Verder wordt er naar gestreefd, dat de ledengroepen van Regenbogen-NAK passend in het bevoegde team vertegenwoordigd zijn.