Berichten

Standpunt: Belangrijke tussenstap tot discriminatievrije omgang

De districtsapostelvergadering van Europa (BAVE) heeft besloten om het standpunt over homoseksualiteit van de internationale kerkelijke website te verwijderen.

Tijdens hun vergadering hebben de Europese districtsapostelen op 20 maart 2017 samen met stamapostel Jean-Luc Schneider besloten om het toenmalige standpunt over homoseksualiteit van de internationale kerkelijke website op internet te verwijderen.
Deze beslissing werd genomen, nadat in de BAVE het ontwerp van het standpunt, dat in november jl. in de vergadering tussen de projectgroep „Huwelijk, gezin, concubinaat“ (PG EFK) en Regenboog-NAK was herzien, werd voorgelegd. In dit ontwerp staat:
„De seksuele oriëntatie en geslachtelijke identiteit zijn voor de zielsverzorging van de geloofsbroeders en –zusters niet van betekenis. Broeders en zusters, die in een homoseksueel partnerschap leven kunnen geen ambt uitoefenen.“
Districtsapostel Michael Ehrich, leider van de PG EFK, uit zich daarover in een mededeling tegenover Regenboog-NAK als volgt:
„De stamapostel en de districtsapostelen staan inhoudelijk achter het uitgewerkte ontwerp. Op grond van de wereldwijd zeer verschillende houdingen tot het thema, hebben wij besloten om het toenmalige standpunt van de Homepage te verwijderen en niet te vervangen. Dat betekent, dat aanvankelijk geen standpunt met betrekking tot homoseksualiteit op de NAKI-Homepage verschijnt. De thematiek zal verder in de kring van de districtsapostelen wereldwijd – o.a. in verband met het thema ,ambtsbegrip' – worden besproken met het doel om mogelijk een standpunt met dit thema in besproken zin te publiceren.“
Regenboog-NAK verwelkomt deze beslissing en ziet die als een belangrijke tussenstap tot een discriminatievrije omgang met homo-, bi- en transseksuele kerkleden.