Berichten

Uniforme regelingen voor „zegengebeden“

Regenboog-NAK begroet de beslissing van de DAV om wereldwijd uniforme richtlijnen voor gebeden voor gebeden voor homoseksuele paren door te voeren.

De districtsapostelvergadering (DAV) heeft wereldwijd uniforme richtlijnen voor gebeden voor homoseksuele partnerschappen besloten. De Regenboog-NAK begroet dit besluit. De actiegroep had de discussie daarvoor aangezet, waarin zij op afwijkende regelingen in verschillende gebiedskerken had gewezen en op een oplossing had aangedrongen.

Sinds 2009 hebben paren van hetzelfde geslacht officieel de mogelijkheid om door een dienaar van de Nieuw-Apostolische Kerk een gebed om de zegen van God voor hun geregistreerde levenspartnerschap of huwelijk te ontvangen. In de meeste districtsapostelgebieden werden deze als  „zegengebeden“ aangeduid. Districtsapostel Armin Brinkmann had daarvoor een richtlijn voor zijn toenmalige werkgebied, de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen/Duitsland, uitgewerkt. Deze richtlijn werd later een aanbeveling van de DAV, die ieder districtsapostel in zijn werkgebied facultatief inzetten resp. ook veranderen kon. Dit leidde tot een grote onzekerheid bij alle betrokkenen en voor een deel  aanzienlijke verschillen bij de goedkeuring resp. vorm van zo'n gebed.


Wereldwijde uniforme richtlijnen

Nu heeft de DAV tijdens hun vergadering op 7 oktober 2015 in Kaapstad/Zuid-Afrika voor de gehele kerk wereldwijd een uniforme regeling vastgelegd: In de toekomst moet in alle landen, waarin een bindende vorm van homoseksuele partnerschap mogelijk is, b.v. een geregistreerd levensgemeenschap of huwelijksvoltrekking, een gebed voor het paar kunnen plaatsvinden. Deze heten „gebeden voor geregistreerde partnerschappen“, de aanduidingen „zegengebed“ of „partnerschapgebed“ gelden niet meer.

In de gebieden, waarin zulke gebeden mogelijk zijn, gelden volgend het Bericht op nac.today uniform volgende randvoorwaarden:

  • De registratie van de levenspartnerschap moet wettelijk zijn voltrokken en minstens een van de partners moet Nieuw-Apostolisch zijn.
  • Het gebed vindt altijd buiten de dienst plaat. Het mag ook niet in verbinding met een dienst worden doorgevoerd, maar wordt in de regel in de woning van de partners uitgesproken. Als dit niet mogelijk of gewenst is, kunnen ook de ruimten in de kerk worden gebruikt.
  • De dienaren van de kerk moeten een passende handreiking voor de doorvoering van zo'n gebed ontvangen.


Belangrijke stap voor homoseksuele leden van de kerk

De Regenboog-NAK begroet de beslissing van de DAV om uniforme richtlijnen voor gebeden voor homoseksuele paren te schaffen. Het besluit maakt het mogelijk om betrouwbare randvoorwaarden voor paren van hetzelfde geslacht en voor de bevoegde dienaar. Verheugend is bovendien, dat de ruimten in de kerk als plaats van de handeling uitdrukkelijk als mogelijkheid zijn voorzien en wel reeds dan, als het paar de wens daarvoor uit. Dit maakt een goede indruk op een belangrijke liberalisering tegenover allen, tot nu toe echt verschillende regelingen in de gebiedskerken. Onveranderd blijft, dat het „gebet voor geregistreerde partnerschappen“ geen zegehandeling voorstelt, waarin een zegen wordt afgedragen. Het houdt slechts de vraag aan God in om de zegen voor het paar. Ook als daardoor nog niet alle verschillen tot heteroseksuele paren zijn afgebouwd, stelt het besluit van de DAV toch een belangrijke stap voor tot de acceptatie van homoseksuele broeders en zusters.

Regenboog-NAK had de thematiek bij de kerkleiding op de agenda geplaatst, toen ze in de herfst van 2014 kritiek had uitgeoefend aan nieuwe doorgevoerde richtlijnen voor gebeden voor homoseksuele partnerschappen in de NAK Noord-Duitsland. Deze waren volgens de actiegroep duidelijk restrictiever gevormd dan in andere districtsapostelgebieden. De groep had via hun officieel aanspreekpunt, de projectgroep Huwelijk, Gezin, Concubinaat, die kerkleiding om opheldering van de situatie gevraagd. De volgende discussie was de aanleiding voor de nu voorliggende uniforme regeling.

Peter Knöpfli, woordvoerder voor Regenboog-NAK en deelnemer aan de gespreksronden met de kerkleiding: „Wij zijn blij, dat de kerk met deze beslissing een belangrijk signaal van coöperatiebereidheid ook naar Regenboog-NAK stuurt en wij daarmee een kleine stap verder komen op de weg naar de gelijkstelling van homoseksuele broeders en zusters in onze kerk.“