Berichten

Te gast bij de jeugd uit Peru en Ecuador

Van 20 tot 22 februari 2015 nam de Regenboog-NAK deel aan de Andes-jeugddagen van de Nieuw-Apostolische Kerk.

Districtsapostel Kolb begroet de deelnemers van de workshop "Inclusief - een christelijke deugd"

Op uitnodiging van districtsapostel Leonard Kolb hield de woordvoerder van de Regenboog-NAK Latijns-Amerika, Rolf Hammer, tijdens de Andes-jeugddagen in Chosica (Peru) workshops met het thema “Inclusief”. Aan een informatietafel beantwoordde hij vragen m.b.t. homo-, bi- en transseksualiteit en de Regenboog-NAK.
De workshop „Inclusief – een christelijke deugd“ werd op zaterdagmorgen vier keer aangeboden. Meer dan 300 jeugdigen en jeugdleiders uit Peru en Ecuador namen daaraan deel. In de workshop legde Rolf Hammer de betekenis uit van 'Inclusief'  in de omgang met je naaste en in het gemeenschapsleven: "Liefde en respect,  interesse in anderen en tolerantie zijn belangrijke  factoren om hartelijkere en actievere gemeenten te vormen, waarin niemand zich aan de kant geduwd hoeft te voelen."
Vele jonge mensen en jeugdleiders bezochten de informatietafel om meer over het thema seksuele diversiteit en kerk te weten te komen, raad te zoeken of persoonlijke vragen te bespreken.