Berichten

Dialoog over actuele thema’s met de Regenboog-NAK

Met vertegenwoordigers van de kerkleiding besprak Regenboog-NAK actuele thema's en ontwikkelingen in Noord Duitsland.

Vergadering in Stuttgart (foto: NAK)

Stuttgart. Sinds eind 2013 is de projectgroep huwelijk, gezin, concubinaat (PG EFK) officiële gesprekspartner voor de Regenboog-NAK Ze neemt daarmee het mandaat over van de voorgaande groep, het gremium voor bijzondere gelegenheden. In haar eerste jaarlijkse gesprek op 19 december 2014 in Stuttgart, stonden talrijke vragen rond de situatie van homo-, bi- en transseksuele leden van de Nieuw-Apostolische Kerk op de agenda.

Aan de ongeveer zes uur durende vergadering namen van de kant van de projectgroep de districtsapostelen Michael Ehrich (leiding), Wilfried Klingler, Wolfgang Nadolny en ook districtsapostel i.r. Armin Brinkmann deel. De Regenboog-NAK werd vertegenwoordigd door drie leden en de vertegenwoordiger van de ouder-initiatief groep, districtsoudste i.r. Helmut Simon. Een uitvoerige terugblik ging over de deelname van de Regenboog-NAK aan de Internationale Kerkdagen (IKD) en de reacties van de bezoekers bij het bezoeken van de stand. De kerk heeft trouwens door omvangrijke ondersteuning de stand van de groep mogelijk gemaakt.

Gemeenschappelijk document opgesteld

Een zwaartepunt vormde de verwerking van de jongste ontwikkelingen in de Nieuw-Apostolische Kerk Noord-Duitsland. Daar werden in de zomer van 2014 richtlijnen gepubliceerd voor partnerschappen van paren van gelijk geslacht alsmede meer publicaties, die uit het standpunt van de Regenboog-NAK een stap terug voorstellen in de houding van de kerk ten opzichte van haar huidige positie. De vertegenwoordigers van de initiatieven maakten naar de projectgroep duidelijk, dat ondanks intensieve inspanningen tot op heden geen vooruitgang in de thematiek bereikt kon worden. Alle deelnemers van de vergadering waren het erover eens, dat de besproken ontwikkelingen een ongelukkig resultaat hadden, in het bijzonder ook de communicatie er over. Er werd een gemeenschappelijk document opgesteld, waarin de Regenboog-NAK haar standpunten nog eens formuleerde. Dit papier wordt nu voorgelegd aan de leiding van de Nieuw-Apostolische Kerk, om het vervolg op gang te brengen.

Dialoog sinds 2003

Met hun ontmoeting haakten de Regenboog-NAK en de vertegenwoordigers van de kerkleiding aan bij de sinds 2003 bestaande dialoog. Sedert 2013 is de projectgroep huwelijk, gezin, concubinaat officiële gesprekspartner van de initiatieven van homo-, bi-en transseksuele nieuw-apostolische christenen in de Nieuw-Apostolische Kerk.