Berichten

Eerste zegengebed in Berlijn-Brandenburg

In augustus 2014 gaf een mannelijk paar uit Berlijn elkaar het jawoord en kregen een zegengebed van apostel Hans-Jürgen Berndt.

Martin (rechts) en zijn man tijdens het zegengebed

Martin uit de gemeente Berlijn-Humboldthain en zijn verloofde gingen halverwege augustus 2014 hun partnerschap voor het leven aan. Familie en vrienden van het paar kwamen daarvoor naar een meer bij Berlijn. Nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand het verbond van beiden had bezegeld, sprak  apostel Hans-Jürgen Berndt een zegengebed uit voor het paar. Martin en zijn levenspartner zijn het eerste paar van hetzelfde geslacht in de NAK Berlijn-Brandenburg, dat een zegengebed voor hun gezamenlijke toekomst heeft gekregen.
„Behalve de huwelijksvoltrekking bij de burgerlijke stand was het voor mij belangrijk om de zegen van God te vragen“, zegt Martin. Voorganger Klaus-Peter Waschke zette zich voor de verloofden in. Hij zelf kon het zegengebed niet uitspreken, omdat hij toen met zijn gezin op vakantie was. Uiteindelijk was apostel Berndt bereid om dit uit te spreken.
In zijn toespraak aan het paar en zijn gasten koos de apostel een bijbelwoord uit Psalmen 91, vers 4. Hij  stelde de geborgenheid in het middelpunt, die mensen bij God kunnen ervaren en die zij ook andere mensen moeten geven. Op het einde las hij voor uit Psalmen 23 en bad in gebed voor het partnerschap van beiden om Gods zegen.
Ook al is het feest al een paar weken geleden, toch blijft Martin uit het diepst van zijn hart dankbaar: „De openheid en ondersteuning van de gemeente Humboldthain en de blijdschap, die zij met ons deelt, hebben mijn man en mij diep ontroerd en we zijn tot vandaag blij.“

Achtergrond van het zegengebed

Sinds vijf jaar hebben paren van hetzelfde geslacht de mogelijkheid om een zegengebed van een dienaar van de Nieuw-Apostolische Kerk voor hun geregistreerde partnerschap c.q. huwelijk te krijgen. Het eerste zegengebed vond in 2009 plaats in de gebiedskerk Nordrhein-Westfalen. In opdracht van stamapostel Wilhelm Leber werkte de toenmalige districtsapostel Armin Brinkmann een regeling uit voor het omzetten van zo'n gebed. In het vervolg namen andere districtsapostelen de regeling over en schiepen zo de mogelijkheid voor zegengebeden in hun werkgebieden. Sommige paren in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en de USA konden sindsdien voor hun geregistreerde partnerschap een gebed om de zegen van God ontvangen. De mogelijkheid bestaat overigens niet in alle gebieden van de districtsapostelen. Bovendien zijn de regels helaas niet overal uniform.