Berichten

Wij rouwen om stamapostel Richard Fehr

Op zondag 30 juni jl. is stamapostel i.r. Richard Fehr overleden in de leeftijd van bijna 74 jaar. Tijdens zijn arbeid heeft hij de wissels voor een verbetering van de situatie van homo-, bi- en transseksuele broeders en zusters goed gezet.

stamapostel Richard Fehr tijdens zijn ambtsperiode, (c) NAKI

Op zondag 30 juni jl. is stamapostel Richard Fehr na een lang ziekbed overleden. Met hem is een zielzorger de eeuwigheid ingegaan, die onze kerk zo sterk heeft gevormd, dat zij zich nu als een open kerk kan presenteren.  
Juist voor homo-, bi- en transseksuele leden van de kerk was zijn handelen van grote betekenis. In 2001 maakte hij voor de groep Regenboog-NAK officiële gesprekken met de Nieuw-Apostolische Kerk mogelijk. Dit was voorafgegaan door maanden lange correspondentie, waarin de verantwoordelijkheden van de ene naar de andere kant werd verschoven. Hieraan maakte Richard Fehr een einde, toen hij de projectgroep "Actuele vraagstukken" als aanspreekpartner benoemde.  
De daaruit resulterende en tot op heden aanhoudende dialoog tussen kerk en Regenboog-NAK, vindt intussen plaats op verschillende niveaus in landen en op continenten. Ze hebben geleid  tot een merkbaar verbeterde omgang met broeders en zusters, die een andere seksuele geaardheid en identiteit hebben. Al was er ook geen direct contact tussen hem en de groep, zijn interesse en welwillendheid ten opzichte van de zorgen en behoeften waren toch altijd merkbaar.  
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zuster Fehr en de familie.
Op woensdag 10 juli heeft de uitvaart plaatsgevonden in besloten kring. Een troostdienst o.l.v. stamapostel Schneider vond plaats in onze kerk Zürich-Hottingen op woensdagavond 17 juli. Als leidraad diende het woord uit Hebreeën 13:7 “Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.”  Er was een satellietverbinding met veel Europese gemeenten.