Bijeenkomsten

Berichten

Regenboog-NAK-bijeenkomst in Lüneburg in Duitsland

Van 24 tot 26 augustus 2012 vond in Lüneburg/Duitsland de 34ste Internationale bijeenkomst van Regenboog-NAK plaats.

Deelnemers van de ontmoeting

Circa 40 leden van Regenboog-NAK uit Duitsland, Zwitserland en Nederland ontmoetten elkaar van 24 tot 26 augustus in Lüneburg. Negen van de deelnemers waren voor de eerste keer bij een Regenboog-NAK bijeenkomst. Naast gezamenlijke vrije tijdsactiviteiten stonden een werkvergadering en een dienst met de gemeente Lüneburg op het programma. Tussen de deelnemers en de gemeenteleden ontstonden vele hartelijke ontmoetingen en gesprekken.

Bochtige huizen, kromme straatjes, idyllische riviertjes

Lüneburg aan de Ilmenau ligt in Niedersachsen, behoort echter tot het kerkgebied van Noord- Duitsland. De Hanzestad, die haar betekenis en haar rijkdom vooral te danken heeft aan de vroegere zoutwinning en handel en verkeer, heeft een unieke aantrekkelijkheid.
Daarvan konden alle deelnemers, die al op vrijdagmorgen waren aangekomen, een indruk krijgen. Bij zonnig weer was een eerste bezichtiging van de oude stad van Lüneburg mogelijk. Kleine, smalle en bochtige middeleeuwse huizen, meestal zorgvuldig gerestaureerd, kinderhoofdjes in de kromme straatjes en de beeldschone gevels van de patriciërhuizen dragen ertoe bij, dat men zichzelf in de hanzetijd teruggeplaatst voelt. Vele kleine winkels en leuk ingerichte etalages nodigden uit om gezellig te winkelen. Er was op bijna iedere hoek wel iets speciaals te ontdekken.
Het gebruikelijke begroetings- en weerzienritueel vond ’s avonds plaats in de jeugdherberg van Lüneburg. Met gegrild eten, knapperige salades, lekkere vegetarische bijgerechten en frisdranken, werd zoals altijd druk met elkaar gepraat en veel gelachen. Veel nieuwe gezichten zorgden extra voor een verwachtingsvolle sfeer.

Muzikale ontspanningsoefening en gebedskring

Op zaterdagmorgen vond er een werkvergadering plaats in de Nieuw-Apostolische Kerk in Lüneburg. Al voor de vergadering werden alle deelnemers met een affiche, door de kinderen van de gemeente getekend, begroet met: „Welkom Regenboog NAK!“ In het bijzijn van districtsevangelist Volkhard Weiler en gemeentevoorganger Harald Domanske begroette districtsoudste Hans-Günther Logemann de deelnemers en heette hen in zijn gebed allen hartelijk welkom. Daarop stelden alle aanwezigen zich voor, waarna een levendige gedachtewisseling volgde. Onderbroken door kleine koffiepauzes en een groepsondersteunende zangoefening onder leiding van de dirigente Gudrun Logemann werden de vergaderpunten afgewerkt
Deze waren:

  • Bericht van de jeugddag in Oberhausen, waar Regenboog-NAK met een stand was vertegenwoordigd
  • Bericht over de podiumdiscussie „Homoseksualiteit en religie – een moeilijke aangelegenheid“ tijdens de Hansegay   Cultuurweek in Rostock, waaraan ook vertegenwoordigers van de NAK en Regenboog-NAK deel hadden genomen
  • Voordracht rondom de ontmoetingen met het College voor Bijzondere Aangelegenheden
  • Aankondiging van de volgende bijeenkomsten in Nürnberg (december 2012) en Bremerhaven (mei 2013)
  • Groepswerk over het thema: Organisatie van  internationale ontmoetingen

De middagpauze, met pizza en anderen culinaire lekkernijen,  bood speciaal de nieuwe deelnemers de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen of een gesprek met de vertegenwoordigers van de kerk aan te gaan. Tegen 14 uur vroeg de districtsoudste alle deelnemers om in een grote kring elkaar de hand te reiken. Een zuster en een broeder van Regenboog-NAK spraken op verzoek van de districtsoudste een kort gebed uit. De districtsoudste sprak  afsluitend zelf nog een gebed uit en beëindigde daarmee de vergadering.
Daarna kwamen ongeveer 20 deelnemers bij het raadhuis samen voor een koetsrit van een uur door de zonbeschenen oude stad en genoten van haar bezienswaardigheden. ‘s Avonds gingen alle deelnemers naar het Indiase restaurant „Bombay Place“. Buiten op de gezellige binnenplaats wachtte de deelnemers een overvloedig  Indiaas buffet. Met een lekker drankje en andere lekkernijen bleven ze met een goed humeur en bij veel lol tot middernacht bijeen.

Een hartelijk welkom in de gemeente

De dienst op zondag werd door opziener Wolfgang Novicic gehouden. Het Bijbelwoord en de prediking kwamen uit een recente stamaposteldienst in Hamburg. Enige Regenbogers zongen mee in het koor. Gelijk bij het begin werd de Regenboog-NAK groep hartelijk welkom geheten. Bovendien vertelde de opziener de gemeente over het programma van het weekeinde met inbegrip van de werkvergadering. Tijdens de dienst citeerde de opziener een uitspraak, die de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry wordt toegeschreven: „Als de mensen goddeloos leven, zijn de zeden teugelloos, de leugens grenzeloos, de misdrijven mateloos, de volkeren rusteloos, de schulden ontelbaar, de regeringen radeloos, de politiek karakterloos, de conferenties eindeloos, de vooruitzichten troostloos, de kerken krachteloos, de christenen zonder gebed.“
In aansluiting op de dienst verzamelden zich de gemeenteleden en gasten bij een feestelijk uitgebreid en lekker buffet. De gemeente verwende de deelnemers zowel met verschillende liefdevol klaargemaakte hartige lekkernijen als met koffie en koek. Er waren vele hartelijke ontmoetingen en goede gesprekken, die door liefde en respect werden gekenmerkt. De meeste deelnemers maakten zich vroeg in de middag op voor de meestal lange thuisreis, de anderen lieten het weekeinde langzaam met een laatste wandeling door de stad eindigen.
Heel hartelijk dank aan de vrouwelijke organisator en haar team voor deze echt geslaagde ontmoeting in Lüneburg. Dank voor de uitstekende organisatie en de vele indrukken, die wij mee naar huis konden nemen! Alles zal bij ons in goede herinnering blijven!
Ook de NAK Noord-Duitsland bericht over de ontmoeting in Lüneburg:
Naar het bericht op de Website van NAK Noord-Duitsland