Bijeenkomsten

Berichten

Leden Regenboog-NAK ontmoeten elkaar in het „Dal van rode druiven“

De 33ste internationale ontmoeting van Regenboog-NAK vond plaats van 18 tot 20 mei in het Ahrdal in Duitsland.

Deelnemers bijeenkomst met Apostel Opdenplatz, Distrcictsevangelist Unselt en Herder Hirte Thurau

Circa 50 broeders en zusters kwamen van 18 tot 20 mei jl. naar de ontmoeting van de Regenboog-NAK naar het Ahrdal. Onder de deelnemers waren homo-, bi- en transseksuele broeders en zusters samen met hun ouders, partners en vrienden. Ze kwamen uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Reisdoel was de stad Sinzig en het nabij gelegen Bad Neuenahr-Ahrweiler. Naast de gezamenlijke avonden en vrijetijdsbestedingen vonden in dat weekeinde verschillende werkbesprekingen plaats. Voor de eerste keer kwamen ook de pas opgerichte belangengroep van ouders voor een werkbespreking bijeen. Hoogtepunt was een gezamenlijke dienst met apostel Opdenplatz in de gemeente Sinzig.
Al op de avond voor de ontmoeting kwamen de eerste deelnemers samen voor het avondeten. Daar bespraken zij de voorbereidingen voor de stand van Regenboog-NAK op de jeugddag in Oberhausen van 16 en 17 juni 2012. Op vrijdagmorgen vond een werkbespreking plaats van de redactionele groep. Centraal stond werk aan materialen voor presentatie en onderwijs.

Bont programma

Op vrijdagavond begon het officiële gedeelte van de bijeenkomst. De deelnemers ontmoetten elkaar bij een gezamenlijk avondeten in de „Niddehöde Backes“ in de oude binnenstad van Ahrweiler. Naast een overvloedig buffet waren er talrijke mogelijkheden voor gesprekken en een heleboel plezier.
Op zaterdagmorgen was er een werkbespreking voor de hele deelnemerskring in het kerkgebouw van Sinzig. Ook districtsevangelist Bernd Unselt en herder Ulrich Thurau, voorganger van de gemeente, namen aan de bespreking deel. Op het programma stonden o.a. actuele ontwikkelingen bij het concept voor zielszorg van Zwitserland, het plannen van de stands op de jeugddagen in Oberhausen en Hamburg en ook nieuwe interne structureringen. Een zwaartepunt vormde de informatie over de actuele stand van de gesprekken met het college voor bijzondere aangelegenheden, o.a. over het actuele standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk over homoseksualiteit. Tegen het middaguur trokken de circa 10 aanwezige ouders zich terug voor een eigen bespreking. ‘s Middags nodigde de gemeente Sinzig alle deelnemers uit voor een lekker hapje tussendoor.
In de middag werd de groep in tweeën verdeeld. Er was een keuze uit een wandeling door de wijngaarden en het proeven van wijn. De wandeling ging langs de Rode wijn wandelroute. Bij het uitzicht “Bunte Kuh” (bonte koe) verzorgde de gids de groep met zoetigheden, voordat de afdaling begon. De weg ging verder door het kleine plaatsje Walporzheim terug naar Ahrweiler. Tegelijkertijd bezocht een groep een wijnproeverij bij de wijnbouwvereniging van Ahrweiler. De deelnemers kregen een kijkje in de wijnkelder en mochten verschillende goede druppels proeven. ‘s Avonds zagen de deelnemers elkaar weer bij een gezamenlijke maaltijd in een restaurant in Ahrweiler. Zoals de avond ervoor waren er veelvuldig mogelijkheden tot uitwisseling en  ontmoeting.

Dienst met de apostel

Op zondag hield apostel Gert Opdenplatz de dienst in de kerk van Sinzig. Voor het altaar was van bloemen een regenboog gelegd. Het bijbelwoord was  Matteüs 25,14-15. In zijn dienen ging de apostel in op de veelvuldige en verschillende, doch gelijkwaardige, kwaliteiten van ieder persoon. Hij vergeleek de diversiteit van het mens-zijn met de verschillende kleuren van de regenboog, die samen een mooie eenheid vormen. Een klein koor zong ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal het lied „Come share the Lord“ in het Engels en Duits. Bij een aantal deelnemers wekte dit herinneringen op aan de eerste ontmoeting van Regenboog-NAK in Zuid-Afrika in maart 2010, waardoor het een bewogen moment werd. Dat de groep Regenboog intussen wereldwijd verspreid is, laat ook nog iets anders zien: tegelijkertijd met het samenzijn in Sinzig was in Philadelphia, USA de groep Regenboog-NAK Noord-Amerika ook samen. De hele gemeente zong het slotlied „Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen“ (Mogen zich de wegen voor uw voeten effenen) zong na het voorzingen door een klein koor. Speciaal het refrein „... und bis wir uns wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand über dir halten“ (… en tot wij elkaar weerzien, moge God zijn beschermende hand boven u houden) bewoog vele gasten.

De aansluitende brunch met de gemeente bood mogelijkheden tot contacten. De vele helpende handen uit de gemeente boden lekker gegrild eten, salade en taart aan. De fijne stemming nodigde uit om te blijven, zodat om 15 uur nog steeds enkele deelnemers hun vertrek verschoven.

Wij zeggen: “Dank je wel!”

Met een exact doordacht plan, onvermoeibare ijver en veel liefde heeft het organisatieteam de deelnemers een erg mooi weekeinde gegeven. Hartelijk dank aan alle organisatoren, helpers en vlijtige handen!  Speciale dank geldt ook de gemeente Sinzig, die door haar openheid en gastvrijheid een sfeer heeft gecreëerd, waarbij de gasten zich onbelemmerd welkom en thuis konden voelen.

Hoe hebben deelnemers, gemeenteleden en helpers de ontmoeting beleefd?
- Enkele indrukken:

„Het was een geslaagde ontmoeting. De hoofdorganisator heeft alles rondom ons samenzijn prima gedaan. Wij hebben gemerkt, dat de broeders ons met veel liefde en zorg op zaterdag en zondag hebben begeleid. De dienst en de ontmoeting met apostel Opdenplatz waren een heel speciale beleving. Na beste ontvangst beleefden wij nog een mooi samenzijn met de broeders en zusters van de gemeente Sinzig. Ontmoetingen met Regenboog-NAK zijn voor ons als familiefeesten.“

Gertraud en Helmut Simon, deelnemers aan de bespreking voor ouders

„Het waren drie heel leuke dagen in het Ahrdal, met mooie gesprekken, lekker eten en veel om te lachen. De dienst met apostel Opdenplatz was, ook dankzij zijn Kölner temperament, bijzonder. En het wijnproeven de dag ervoor zal mij ook wel nog lang bijblijven. Evenals de gastvrijheid van de broeders en zusters uit Sinzig, die ons, groot en klein, zo ontroerend hebben verzorgd. Nogmaals daarvoor veel dank!“

Sebastian Wolff, deelnemer uit Heidelberg

„Eerst wil ik mijn broer bedanken, dat hij ons als familie zo met deze ontmoeting heeft geconfronteerd, dat het voor mij vooral nu pas mogelijk was om iets dergelijks te beleven. Niet alleen voor hem misschien een grote stap, maar ook voor mij een onzekerheid, omdat ik niet wist, hoe niet-nieuw-apostolische mensen “reageren” op nieuw-apostolische mensen. Al gauw merkte ik aan het begin van de bijeenkomst, dat alle “angsten” overbodig waren. Het begroeten van en kennismaken met de deelnemers was zo hartelijk en gemoedelijk, dat ik snel merkte, dat het alleen maar leuke dagen konden worden.
En zo was het ook. Gewoon een paar leuke dagen met erg veel interessante gesprekken, met heel verschillende, maar net zulke interessante en hartelijke, mensen. Ik kon voor mijzelf nog veel uit deze dagen halen, hoewel ik mij als een zeer open en tolerant persoon tegenover anderen zou willen omschrijven.
Behalve deze vele nieuwe mensen, die ik heb mogen leren kennen en waarderen, wil ik echter ook de gemeente Sinzig en alle helpers daar niet vergeten. Zonder hen zouden deze dagen niet mogelijk zijn geweest. Aan hen ook een heel groot DANK JE WEL!
Ik kan alleen maar hopen, dat er meer mensen zijn, die tegenover het thema „ander geloof“ en „andere seksuele geaardheid / identiteit“ open zullen staan! Het doet geen pijn, maar het verrijkt!
Alleen het afscheid op zondag deed een beetje pijn, omdat alles zo snel voorbij was.
Een ding wil ik nog kort vermelden: Ik dacht, dat de dagen met Regenboog-NAK eindigden met het afscheid in Sinzig. Maar toen ik op de snelweg naar huis reed, scheen de zon. Tamelijk plotseling was er een stortregen. En wat verscheen er aan de hemel? Een regenboog! Toen wist ik definitief, dat ze allemaal in het hart meereden!“

Dominique Prem, lid van het organisatieteam

„Allemaal waren ze erg hartelijk en lief. Vooral op vrijdagavond had ik veel plezier. Het was een erg leuk weekeinde.“

Joana Prem (10), vlijtige helpster

„Ik ben erg dankbaar, dat ik als voorganger van de gemeente Sinzig de gelegenheid had om met jullie samen te zijn. Een speciale indruk gaf het mij, hoe hartelijk en open jullie met elkaar omgaan. Het ene en het andere gesprek heb ik kunnen observeren, zonder de inhoud ervan te kennen. Ik heb gevoeld, dat er veel liefde, begrip en hulpvaardigheid aanwezig was. Sinds dat weekeinde heb ik mij als taak gesteld om speciaal aan jullie te denken en voor jullie te bidden. Samen willen wij er aan werken om vooroordelen af te bouwen en elkaar gewoon in de liefde van Jezus te ontmoeten. Jullie hebben ons in de gemeente echt een goed gevoel gegeven en jullie zijn altijd van harte welkom. De gedachten van onze apostel uit de dienst nemen wij graag mee in de toekomst: 'God heeft ons lief, Hij maakt geen onderscheid en Hij heeft het zo gewild, zoals wij zijn.’ In hartelijke verbinding.“


Ulrich Thurau, voorganger van de gemeente Sinzig