Bijeenkomsten

Berichten

Ontmoeting met twee districtsapostelen in Kaapstad/Zuid-Afrika

Leden van de groep Regenboog-NAK uit Kaapstad hebben de districtsapostelen Barnes en Kolb ontmoet, in verband met een concert.

In het district Cape (Zuid-Afrika) hadden leden van de groep Rainbow-NAC op zaterdag 11 augustus 2012 een zegenrijke ervaring. Het comité van Rainbow-NAC en enkele leden, die regelmatig aan de vergaderingen deelnemen, waren door districtsapostel Noel Barnes uitgenodigd voor een koorconcert in de kerk van Silvertown. Ook waren uit de VS districtsapostel Leonard R. Kolb en zijn vrouw uitgenodigd.
In de pauze van het concert wendden de districtsapostelen Barnes en Kolb zich tot de toehoorders. Beide districtsapostelen spraken de genodigden van Rainbow-NAC rechtstreeks aan en verzekerden hen, dat er van hun gehouden wordt. Districtsapostel Kolb zei verder, dat hij in de afgelopen week vaak heeft gedacht aan broeders en zusters, die veel pijn hebben te dragen. In Noord-Amerika kent hij ook veel homo-, bi- en transseksuele broeders en zusters, die veel verdriet hebben meegemaakt. Hij beloofde ze in zijn gebeden te zullen gedenken.
Na het concert kwam het comité van Rainbow-NAC samen met de districtsapostelen Barnes en Kolb en opziener C. Classen. Het was een bewogen en zegenrijke belevenis. Districtsapostel Barnes verzekerde dat de stamapostel, districtsapostel Kolb, de apostelen van het kerkdistrict Cape en hij zelf hen van harte lief hebben. Het gesprek verliep zeer positief.
Het comité vroeg districtsapostel Kolb om de groeten over te brengen aan de delegatie van Rainbow-NAC in de VS, als hij ze in de nabije toekomst ontmoet.
Naar het bericht op de website van NAC Cape (in het Engels)