Bijeenkomsten

Berichten

Nederlandse Regenboog-NAK-dag 2018

Op zaterdag 25 augustus 2018 kwamen de „NL Regenbogers“ uit Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Muntendam en twee als gast uit Bremen in Harkstede bij elkaar. Het was zoals altijd een mooi weerzien en onder het genot van een kop of thee koffie met wat erbij, werd weer druk van gedachten gewisseld.  Uit een ingekomen stuk bleek dat Regenbogen-NAK, zoals besloten in Münster en de daarbij behorende noodzakelijke formaliteiten daarna, verder gaat in de vorm van “vereniging”. De oprichtingsvergadering zal op zaterdag 20 oktober a.s. in district Frankfurt/Main  plaatsvinden.
Na de lunch met belegde broodjes en “Soto Ajam” (Indonesische kippensoep) stond op het programma een bezoek aan de in 1899 gestichte nieuw-apostolische gemeenschap Froombosch in hun eind 1924 ingewijde kerkgebouw, bezichtiging van kasteel Fraeylemaborg met park in Slochteren en af te sluiten met een etentje in een nabijgelegen steakhouse.
In de kerk was er een warm onthaal door een aantal broeders en zusters. Twee broeders vertelden iets op de gemeenschap Froombosch en twee Regenboogbroeders iets over hun in 1999 begonnen initiatief. Er volgde een uitnodiging om aan een tafel plaats te nemen om samen koffie of thee met cake te gebruiken. Er ontstonden levendige gesprekken en zodoende werd de tijd vergeten en bleek het niet meer mogelijk de Fraeylemaborg nog te bezoeken. Besloten werd daarom rechtstreeks naar het steakhouse te gaan, waar iedereen na lekker te hebben gegeten weer huiswaarts ging, terugziende op een geslaagde dag.
SAB