Bijeenkomsten

Berichten

Internationale bijeenkomst van Regenboog-NAK in Offenbach

Offenbach – weerstad! - de stad, die zuidoostelijk ligt van Frankfurt am Main (Duitsland), was in de periode van 27 tot 29 oktober 2017 de ontmoetingsplaats voor de Regenboog-NAK.

De Regenboog-NAK groep met Apostel Gert Opdenplatz. Foto: Andreas Wagner

Naar de fotogalerij

Ongeveer 50 leden van Regenboog-NAK uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland troffen elkaar in de stad aan de Main om van gedachten te wisselen en het samenzijn te ervaren. Enkele vertegenwoordig(st)ers van het ouders-initiatief, familieleden en vrienden waren ook gekomen om aan de ontmoeting deel te nemen.

De vrijdagavond stond geheel in het teken van het weerzien. Plaats van samenkomst was een authentiek appelwijnlokaal in de nabijgelegen stad Mühlheim am Main.

Werkvergadering op zaterdag

Tijdens de werkvergadering op zaterdagmorgen stonden actuele thema's van Regenboog-NAK centraal. Daarbij werden de deelnemers geïnformeerd over het resultaat van het gesprek met de leider van de regiokerk Noord- en Oost-Duitsland, districtsapostel Rüdiger Krause en vernamen wie de nieuwe aanspreekpersonen van de 5 Europese regiokerken met Regenboog-NAK zijn. Ook werden actuele informaties over strategieontwikkeling en persoonlijke veranderingen uitgewisseld. Zwaartepunt in de werkvergadering waren workshops voor de voorbereiding van de Internationale Jeugd-dag  (IJT) 2019, die in Düsseldorf zal plaatsvinden. In vijf werkgroepen werden ideeën voor de kernboodschap, het motto en veranderingen in de deelname van de groep aan de IJT uitgewerkt. De resultaten hiervan  werden bekend gemaakt en worden basis van de verdere voorbereidingswerkzaamheden.

Vrije tijd en avondprogramma

Na de werkvergadering waren de deelnemers voor een gezamenlijke lunch in de kerk uitgenodigd. 's Middags kon het leermuseum worden bezocht of was het mogelijk om aan een rondleiding door het weerpark deel te nemen. 's Avonds werd in de kerk gezamenlijk gegeten en ging men voor een goed gesprek. De districtsevangelisten Jens Schölzel en Klaus Weller deden grotendeels mee aan het dagprogramma en 's avonds kwamen meerdere gemeenteleden erbij.

Dienst op zondag met aansluitend brunch

Op zondag leidde apostel Gert Opdenplatz een dienst voor de deelnemers, samen met de gemeente Offenbach en een naburige gemeente. Aan zijn dienen lag het Bijbelwoord uit Hebreeën 4:16 ten grondslag: „Laten wij dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden”. Na de dienst nam André Weiß, jarenlang lid van het woordvoerdersteam van Regenboog-NAK, afscheid uit die kring.
Met een gezamenlijke brunch met de gemeente eindigde de ontmoeting. Daarbij ontstonden interessante en veelzijdige gesprekken tussen gemeenteleden en de gasten van Regenboog-NAK.
Heel veel dank aan het organisatieteam Simone, Andrea en Martin, dat met alle helpers voor een perfect georganiseerde ontmoeting heeft gezorgd. Bedankt, Offenbach!
Naar de fotogalerij