Bijeenkomsten

Berichten

Internationale ontmoeting in Amsterdam

Van 28 tot 30 april ontmoetten leden van Regenbogen-NAK elkaar in de Nederlandse hoofdstad.

Hartelijk welkom in Amsterdam! De met bijna 840.000 inwoners, de stad met meeste inwoners en hoofdstad van Nederland was in de periode van 28 – 30 april 2017 ontmoetingsplaats voor de Regenbogen-NAK.

Leden van Regenbogen-NAK uit Duitsland, Nederland, Zwitserland, Frankrijk en Chili ontmoetten elkaar, deels met ouders, familie en vrienden, in de Nederlandse hoofdstad om van gedachten te wisselen en gemeenschap te beleven. Enkele deelnemers kwamen al op donderdag aan om de koningsdag in de hoofdstad mee te vieren.

Te gast bij het Apostolisch Genootschap

De eerste ontmoeting was op vrijdag in de „Pancake Bakery“, een typisch Nederlands pannenkoekenhuis. Intensieve gesprekken en vreugde van weerzien maakten indruk op deze avond. Op zaterdag ontmoetten de deelnemers elkaar in het gebouw van het Apostolisch Genootschap. Voor de eerste keer was de groep te gast bij deze geloofsgemeenschap, die in het midden van de 20-ste eeuw uit de  Nieuw-Apostolische Kerk is voortgekomen. Twee oprichtingsleden van de Regenbogen-NAK behoren tot het Apostolisch Genootschap en hadden de ontmoeting samen met de plaatselijke gemeenteleden georganiseerd. Apostel Peter Klene van de Nieuw-Apostolische Kerk en de voorganger van het  Apostolisch Genootschap in Amsterdam, herder Martin van Dijk, begroetten de deelnemers.

Centraal in de vergadering stonden de ontwikkelingen in de samenwerking met de kerkleiding en het ontwerp van het opnieuw bewerkte standpunt met betrekking tot homoseksualiteit (wij berichtten er al over). Het woordvoerdersteam informeerde over de stand van de interne strategiediscussies en over komende personele veranderingen bij het team. Eveneens werden de plaatsen vastgelegd van de volgende ontmoetingen: De volgende ontmoetingen zullen in Offenbach (D.) (27 - 29 oktober 2017) en in Münster (D.) (4-6 mei 2018) en waarschijnlijk Kassel (D.) plaatsvinden. Als afsluiting van de vergadering vormde een korte voordracht over het Apostolisch Genootschap en het verloop van de  „eredienst“, zoals de dienst bij de geloofsgemeenschap heet, op de volgende zondagmorgen.

Na een gezamenlijke lunch in de kerk hadden de deelnemers de mogelijkheid aan een van de drie verschillende vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. Terwijl de sommigen het Anne-Frank-huis bezichtigden, voeren anderen met een rondvaart door de grachten. Een derde groep wandelde op  historische apostolische wegen door Amsterdam. De avond eindigde met een gezamenlijk avondeten.

Op zondag naar de „eredienst“

De „eredienst“ op zondag had als thema: „Mensen met een missie“ en werd door de voorganger van een naburige gemeente geleid. Een vrouwelijke voorganger, ook uit een naburige gemeente, droeg met haar woordbijdrage bij tot een indrukwekkende beleving aan de „Eredienst“.

Na de dienst werd men uitgenodigd voor een gezamenlijke brunch, die gelijktijdig de afsluiting betekende van de ontmoeting. Bij lekker eten kwam het tot interessante en veelzijdige gesprekken tussen de gemeenteleden en de gasten van Regenbogen-NAK.

Veel dank gaat naar het organisatieteam, Tim en Ronald, met alle helpers – en aan het Apostolisch Genootschap voor haar grote en hartelijke gastvrijheid!