Bijeenkomsten

Berichten

Regenboog-NAK leden ontmoeten elkaar in het Zwarte Woud

Van 9 tot en met 11 oktober 2015 hebben de leden van Regenboog-NAK elkaar in Freudenstadt (Duitsland) ontmoet.

De deelnemers van de ontmoeting op de groepsfoto na de dienst in Freudenstadt

Naar de fotogalerie

Tijdens het tweede weekeinde van oktober kwamen 65 homo-, bi- en transseksuele broeders en zusters, ouders, familieleden en vrienden in Freudenstadt in het Zwarte Woud bij elkaar om van gedachten te wisselen en gemeenschap te beleven. Enkele van de deelnemers maakten de heenreis  al op donderdag en ontmoetten elkaar 's avonds voor het eten in het restaurant "Turmbräu". Het grootste deel vond in de loop van vrijdag zijn weg langs de "Schwarzwaldhochstraße" naar Freudenstadt. Na een ontmoeting bij de kerk wandelden de deelnemers gezamenlijk naar het restaurant „Waldcafé Teuchelwald“, waar de officiële ontvangst plaatsvond. Hierna werd van een uitgebreid buffet genoten. Goed gevuld ging men na een avond van blij weerzien met fakkels terug door het bos.

Op zaterdag ontmoetten de deelnemers elkaar eerst voor een vergadering. Districtsevangelist Markus Haist begroette de gasten daarvoor in de kerk in Freudenstadt. In het middelpunt van de vergadering, die drie uur duurde, stonden twee thema's op de agenda: Ten eerste presenteerden de leden uit Zwitserland de verdere ontwikkelingen voor van het „zielzorgconcept“ voor homo-, bi- end transseksuele broeders en zusters. Daarbij toonden zij een presentatie, die door de „Verzorgingsgroep (VG) Regenbogen“ werd opgesteld en nu in de districten zal moeten worden ingezet. Tot de VG Regenbogen behoren vertegenwoordigers van de kerk en de Regenboog-NAK.

Ten tweede informeerden de woordvoerders de leden over de actuele stand van de gesprekken met de kerkleiding en bediscutieerden met de aanwezigen de verdere voortgang. Aanleiding was het gesprek tussen het woordvoerdersteam en de projectgroep Huwelijk, gezin, concubinaat, dat op de daaropvolgende maandag zou plaatsvinden. In dit verband werd nog een keer afsluitend en uitvoerig de dialoog gereflecteerd tussen het woordvoerdersteam en de kerk m.b.t. de ontwikkelingen van het  „zegengebed“ in de NAK Noord-Duitsland. Intussen heeft de districtsapostelvergadering voor de gebeden voor geregistreerde partnerschappen een wereldwijd uniform besluit genomen.

Middagpauze met risolles

Na een typisch regionale middagpauze met risolles en vers brood brachten de deelnemers de middag naar keuze door met een stadsrondleiding met „Herzog Friedrich I.“ (Hertog Frederik I), de stichter van Freudenstadt, een bezoek aan het Panoramabad of een wandeling van de Mummelsee naar de Hornisgrinde, de hoogste berg van het noordelijke Zwarte Woud. Bij wisselvallig, maar droog weer leerden de gasten enkele bijzonderheden van de regio kennen.

Het middagprogramma vergde deels lichamelijke inspanning en zo kwamen de deelnemers 's avonds met goede eetlust weer bij elkaar in de kerk in Freudenstadt. Daar wachtte een originele Schwäbische kleine maaltijd op hen. Ook enkele dienaren en broeders en zusters uit Freudenstadt waren gekomen. Met een goede maaltijd. zeer goede gesprekken en in een vriendschappelijke sfeer, ging de zaterdag ten einde.

Dienst en uitwisseling met de gemeenschap

De dienst op zondag beleefden de deelnemers samen met de gemeente Freudenstadt. De gasten vermengden zich onder de gemeenteleden en enkelen zongen mee in het koor. Districtsoudste Roland Seefried begroette de gemeenteleden en de leden van Regenboog-NAK hartelijk. In zijn dienen wees hij op de liefde van Christus, die onafhankelijk van geslacht of seksuele geaardheid geldt.

Na de dienst was de hele gemeenschap uitgenodigd voor een brunch, die tegelijk de afsluiting betekende van de ontmoeting. Met het smakelijke eten kwamen de gemeenteleden en de gasten in gesprek. Gebonden aan het aanstaande vertrek van de leden van Regenboog-NAK ging de tijd veel te snel.

Een grote dank gaat uit naar het organisatieteam Silke, Max en Goldi met alle helpers – en aan de gemeente Freudenstadt voor hun grote gastvrijheid!

Naar de fotogalerie