Bijeenkomsten

Berichten

Diversiteit onder de parasol - Regenboog-NAK bij de IKT

Onder het motto „all inclusive“ presenteerde Regenboog-NAK zich van 6 tot en met 8 juni bij de IKD 2014 in München/Duitsland. Meer dan duizend deelnemers aan de kerkdag lieten zich informeren aan de stand en bezochten de manifestaties.

Deelnemers Stand-Crew van Regenbogen-NAK bij IKD

Naar fotogalerij
Een imposante oceaanstomer onder een stralende regenboog: al van verre was het markante herkenningsteken van de stand in de Olympiahal te zien. Niet ver van de oostelijke ingang van de hal trok de stand  de blik van vele bezoekers naar zich toe. Wie dichterbij kwam, ontdekte een vakantielandschap met een cruiseschip, ligstoelen, zand en een strandbar. Onder het motto „all inclusive“ presenteerde Regenboog-NAK zich op de eerste Internationalen Kerkdag (IKD) van de Nieuw-Apostolische Kerk in München.
„all inclusive“ – „alle(s) inbegrepen“, niet alleen in de vakantie, maar ook in de  kerk. Deze gedachte lag ten grondslag aan het optreden van de IKT van de Regenboog-NAK. In de gemeenten moeten alle mensen plaats vinden, onafhankelijk wie ze zijn, hoe ze leven of van elkaar houden – omdat diversiteit verrijkt. Het principe van de inclusie veranderde de groep in het woordspel „all inclusive“. De associatie met vakantie moest de deelnemer aan de kerkdag de aandacht trekken en voor een bezoek uitnodigen. Met succes: meer dan duizend IKD-deelnemers bezochten de stand op de drie manifestatiedagen.

Info, adviezen en een luisterend oor

Een team van ca. 25 leden van Regenboog-NAK begeleidden de bezoekers afwisselend aan de  stand. Ze stonden ter beschikking voor vragen en gesprekken en nodigden voorbijgangers uit voor de deelnemende acties. Onder de bezoekers waren homo-, bi- und transseksuele en ook heteroseksuele broeders en zusters, waaronder talrijke dienaren. Vele bezoekers kwamen met vragen over het werk van de groep en over de situatie van homo-, bi- en transseksuelen in de Nieuw-Apostolische Kerk. Andere hadden persoonlijke zorgen en vroegen om een luisterend oor en adviezen. Ook vertegenwoordigers van de actiegroep van ouders van Regenboog-NAK waren aanwezig en voerden gesprekken met betrokken ouders en familieleden.
Aan kleurrijke bartafels konden bezoekers een vragenformulier invullen, die speciaal voor de manifestatie was opgesteld. Gevraagd werden eigen ervaringen en houdingen m.b.t. homo-, bi- en transseksualiteit. Meer dan 1.600 bezoekers deden mee aan de actie, de uitslagen worden in enkele weken hier bekend gemaakt. In het achterste deel van de stand waren zitgroepen opgesteld. Daar konden de bezoekers zich terugtrekken om met leden van Regenboog-NAK te praten of even op adem te komen. Bovendien was er een hut, waarin vertrouwelijke gesprekken konden worden gevoerd.

"all inclusive"-fotoshooting

Voor het decor van het cruiseschip vond een fotoactie plaats, waarbij de bezoeker zich in vakantiekleding kon laten fotograferen. De foto's werden direct afgedrukt en aan twee grote wanden in het midden van de stand opgehangen. Zo ontstond geleidelijk aan een grote foto van vele honderden mensen, die de „all inclusive“-gedachte in de kerk moest symboliseren. Bovendien konden de IKD-deelnemers hun gedachten en wensen op kleurrijke Post-it's schrijven en aan een aanplakbord ophangen. Het resultaat was een regenboog vol met groeten en impulsen.
Grote interesse vonden infomaterialen, die het team van Regenboog-NAK aanbood. Op briefkaarten en buttons stonden de spreuken „Liefde is bont“, „Gemeente is bont“, „Kerk is bont“, samen met kleurrijke vakantiemotieven. Infofolders in het Duits en Engels gaven een inzicht in de doelen en het werk van de groep. Bovendien had het team een tijdschrift voor de IKD van 8 pagina's uitgegeven, dat het motto „all inclusive“ van verschillende kanten belichtte. In korte verklaringen legden daarin broeders en zusters en dienaren uit de hele wereld uit, wat „all inclusive“ voor hen in hun kerk betekent. De IKD-Motive, het tijdschrift en meer infomaterialen zijn beschikbaar om te downloaden.

Stamapostel op bezoek

Het team van Regenboog-NAK had in de periode ervoor alle deelnemende districtsapostelen en Europese apostelen via een brief voor een bezoek uitgenodigd voor de stand. Enkelen van hen gaven gehoor aan de uitnodiging. In gesprekken met hen ging het over de situatie van homo-, bi- en transseksuele broeders en zusters in de overeenkomstige werkgebieden en de verdere arbeid op internationaal niveau. Op zaterdagmiddag bezocht stamapostel Jean-Luc Schneider voor enkele ogenblikken de stand en sprak met de leden. In de discussie op het podium vlak ervoor had de stamapostel meegedeeld, dat homoseksualiteit speciaal in de kerk in Afrika een groot probleem vormt. Homoseksualiteit wordt daar als zonde gezien, betrokkenen worden vijandelijk bejegend. Voor deze achtergrond verzocht de stamapostel om begrip, dat een verandering van het officiële standpunt van de kerk m.b.t. homoseksualiteit op korte of middellange termijn niet zal plaatsvinden.
Naast de aanwezigheid aan de stand bood Regenboog-NAK ook twee manifestaties aan. Op vrijdag nodigde de actiegroep van ouders voor een voordracht en een forum uit. Helmut Simon en Jürgen Weiß informeerden over de doelen van de actiegroep en de uitdagingen en problemen, waarvoor  familie van homo-, bi- en transseksuelen veelvuldig staan. Later kwam districtsapostel Markus Fehlbaum erbij en nam deel aan de gespreksronde. Hij berichtte onder andere over het concept van de individuele zielzorg voor homo-, bi- en transseksuele broeders en zusters, dat nu onder deelneming van Regenboog-NAK in zijn werkgebied wordt uitgewerkt.

Gespreksronde met districtsapostelen en leden

Meer dan honderd bezoekers lokten op zaterdag de gespreksronde „De Regenboog-NAK om te leren kennen“ aan op het plein voor de Olympiahal. Prominente gasten bij de ronde, die André Weiß presenteerde, waren districtsapostel Wilfried Klingler en Bernd Koberstein. Klingler, die van begin af aan in de gesprekken tussen Regenboog-NAK en de kerk was betrokken, berichtte van zijn eerste raakpunten met de thematiek en de ontwikkeling van de officiële gesprekken. Bovendien sprak hij over de uitdagingen, die nu met blik op de moeilijke situatie in Afrika bestaan. Koberstein vulde het gesprek aan met zijn persoonlijke ervaringen vanuit het zicht van de ouders. Peter en Ann-Katrin van Regenboog-NAK gaven een inzicht in de activiteiten van de groep en hun persoonlijke belevingen in de kerk. Omdat districtsapostel Klingler op de dag van de manifestatie zijn 65ste verjaardag vierde, zongen de aanwezigen een lied voor hem en verrasten hem met een Regenboogtaart. Ook kreeg hij als geschenk een paraplu in de regenboogkleuren, waarmee hij als eerste "beschermheer“ van de groep werd benoemd.
De conclusie na drie dagen: ontelbare ontmoetingen, vele persoonlijke gesprekken, een enorm positief "Feedback". Het gevoel, in brede lagen van de kerk te zijn aangekomen. Uit vele gesprekken de zekerheid, dat de gedane arbeid belangrijk is. De erkenning, juist met de blik op Afrika en andere delen van de wereld nog wat aan weg voor zich te hebben. Maar de blijvende indruk, een stap verder te zijn gekomen. De overtuiging, dat „all inclusive“ in de Kerk mogelijk is – als wij allemaal daaraan werken.

Wij zeggen bedankt!

De Regenboog-NAK bedankt iedereen, die door hun bijdrage het optreden op de IKT mogelijk hebben gemaakt. Naast talrijke eigen schenkers geldt de dank aan de Europese districtsapostelen, die door hun schenkingen het grootste deel van de standbouw en de druk van de infomaterialen hebben gefinancierd. Wij bedanken ons hartelijk voor deze steun en het daarmee verbonden aanzien van ons werk!
Naar fotogalerij