Bijeenkomsten

Berichten

REGENBOGERS BIJEEN OP “DE INTERNATIONALE GEBEDSDAG VOOR DE WERELDVREDE” IN AMSTERDAM

Plaats van samenkomst van het Apostolisch Genootschap in Amsterdam-Slotervaart

Leden van Regenboog-NAK in Nederland zouden op 4 mei j.l.  bijeen komen bij twee broeders in Amsterdam en daar ook deelnemen aan de Dodenherdenking. Maar aangezien er in dat weekeinde ook een internationale bijenkomst in Bremerhaven was belegd, werd besloten om de herdenking daar te houden en nationaal in Amsterdam samen te komen op 21 september op de ”Internationale gebedsdag voor de wereldvrede”.
De ontvangst was hartelijk en het was fijn om elkaar weer te zien en te spreken onder het genot van een lekkere bak koffie met gebak. Na de lunch werd voorgesteld om een wandeling te maken in het Sloterpark langs de Sloterplas. Daar het kunstwerk, dat een boot voorstelt, gezien en de overblijfselen van de waterzuivering, die kunstwerken lijken. 
Na het nuttigen van een drankje en een hapje werden we uitgenodigd voor het beluisteren van een zangoefening in de plaats van samenkomst van het Apostolisch Genootschap in Amsterdam-Slotervaart. De gastheren behoren tot deze gemeenschap . Deze liederen zullen worden gezongen voor bezoekers op de open dag  in het kader van de “week van de vrede”. Afgesloten werd met het gezamenlijk zingen van het lied: Ik wil streven, dat m’n leven God is toegewijd. Daarna was er nog een rondleiding in het gebouw en een toelichting op de gebruiken in het genootschap.
Thuisgekomen zetten de broeders ons een lekker bord nasi met bijlagen voor. Als toetje kregen we ijs.  Na deze mooie geslaagde dag was het tijd om afscheid van elkaar te nemen en moesten door de bezoekers nog de nodige kilometers naar huis worden afgelegd.