2010

Dialoog voortgezet

GvbA en Regenboog-NAK ontmoetten elkaar opnieuw [meer...]

HIV/Aids heeft veel gezichten

Ongeveer 33 miljoen mensen leven wereldwijd met het Hiv-virus – en een ieder op een andere manier. Drie nieuw-apostolische mannen uit drie werelddelen schrijven over hun ervaringen. [meer...]

Zegensgebed voor Martha en Marisa

Op 28 augustus 2010 werd in Argentinië een zegensgebed uitgesproken voor twee Nieuw-Apostolische zusters. [meer...]

Desmond Tutu groet Regenboog-NAK

Nobelprijswinnaar Aartsbisschop Emeritus Bisschop Tutu schreef een briefje aan Regenboog-NAK. [meer...]

Jeugdavond met de Regenbogen-NAK

Vertegenwoordigers van de Regenbogen-NAK verzorgden op 4 juni 2010 een jeugd avond in het district Zürich-Zuid/Zwitserland. [meer...]

Dialoog en jubileum

CvbA en Regenbogen-NAK ontmoeten elkaar weer. [meer...]