In gesprek met de kerk

In gesprek met College Bijzondere Aangelegenheden in 2008

Sinds 2002 zijn we regelmatig met vertegenwoordigd van de kerk in een dialoog. In een vertrouwensvolle en open sfeer vinden utivoerige gesprekken plaats, waar de situatie van homo-, bi- en transseksuele broeders en zusters binnen de kerk worden besproken un verdere ontwikkelingen in de kerk worden gestimuleerd. Op deze manier konden al veel verbeteringen worden bereikt en de Districtsapostelen over onze verlangens en zorgen worden geïnformeerd.

Berichten over deze vergaderingen worden op de officiële homepage van de Nieuw-Apostolischen Kerk (www.nak.org) gepubliceerd.