Kroniek

Deelnemers bijeenkomst in Parijs met Districtsapostel Schneider

1999   

 • Oprichtingsbijeenkomst in Bendorf (regio Koblenz-Mayen/Duitsland).

2000

 • Ontwikkeling van een groepsstructuur.
 • Doorvoeren van ledenenquetten.
 • Peter Schärer (Zwitserland) wordt tot woordvoerder van de Regenbogen-NAK gekozen.

2001   

 • Na twee tevergeefse pogingen om contact op te nemen met de projectgroep Hedendaagse Vraagstukken, wordt een brief naar Stamapostel Richard Fehr geschreven.
 • Peter Schärer geeft aan het internetportaal „glaubenskultur“ een interview.

2002   

 • In Zwitserland (Uster) vindt de 6e internationale ontmoeting van Regenbogen-NAK plaats.
 • Aan de uitnodiging voor een gesprek met de vertegenwoordigers van de projectgroep Hedendaagse Vraagstukken in Zürich wordt gehoor gegeven. „glaubenskultur“ plaatst een bericht over de ontmoeting.
 • In Nederland ontmoeten vertegenwoordigers van de Regenboog-NAK in Amersfoort de vertegenwoordigers van het Nederlandse kerkbestuur.
 • Stamapostel Fehr geeft opdracht aan het College voor Speciale Aangelegenheden om als aanspreekpartners en coördinatiepunt met de groep Regenbogen te fungeren.

2003   

 • Op 17 juli vindt het eerste gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van het College voor Speciale Aangelegenheden en vertegenwoordigers van de  Regenbogen-NAK.
 • Gefinancierd door giften van de groepsleden verschijnt na omvangrijke voorbereidend werk de druk van brochuren en pamfletten.
 • In Argentinië vindt de 1e ontmoeting plaatsvan de Zuidamerikaanse Regenbogen-NAK (Arco Iris).

2004    

 • Van de kant van de kerk worden twee nieuwe standpunten aangekondigd. Hierover formuleert de Regenbogen-NAK haar verwachtingen over de vragen „Bescherming van huwelijk en gezin“ en „Komt homoseksualiteit overeen met de wil van God?“
 • Aktie voor giften en overdracht van een cheque ter waarde van 2.500 Euro aan NAK-karitativ in Dortmund voor het Projekt „HIV-Aids-Voorlichting in zwart Afrika“.
 • In Berlijn vindt de 14e internationale ontmoeting plaats, het 5-jarig jubileum van de oprichting van Regenbogen-NAK wordt gevierd.

2005   

 • In Nederland (Haren/Groningen) vindt de 15e internationale Regenbogen-ontmoeting plaats.
 • De nieuwe NAK-stellingname met betrekking tot homosexualiteit maakt heftige discussies en betrokkenheid los.
 • Interview met Peter Schärer in het tijdschrift „spirit“.

2006    

 • Het tijdschrift „Onze Familie“ plaatst voor het eerst een bericht over de ontmoeting van het Cologe voor Speciale Aangelegenheden met de Regenbogen-NAK. Daarmee wordt een wereldwijde berichtgeving in de nieuw-apostolische printmedia bereikt.
 • Tijdens de 18e internationale ontmoeting in Dortmund wordt de dienst door Apostel Wilhelm Hoyer vormgegeven. De gebeurtenis wordt op de websites van de NAK-NRW, Jugend-Online en op diverse privaten gemeente-websites gepubliceerd. Voor het eerst zijn de ouders van leden van de Regenbogen voor de deelname uitgenodigd.
 • Arne Stauch lost Peter Schärer als woordvoerder van de Regenbogen-NAK af.
 • Standpunt van de Regenbogen-NAK met betrekking tot het artikel in de „Onze Familie“: „Leer en inzicht – Het 6e gebod“. Stamapostel Wilhelm Leber brengt tot uitdrukking met betrekking tot de voornoemde interventie zijn begrip voor onze kritiek en overwegingen en vraagt om een conceptionele samenwerking met het College voor Speciale Aangelegenheden.
 • In Frankrijk (Parijs) vindt een gesprek plaats tussen Districtsapostel Jean-Luc Schneider, Opziener Pierre Fetter en de deelnemers van de 20e internationalen ontmoeting.

2007  

 • Eerste intercontinentale ontmoeting van de Regenbogen-NAK in Argentinië (Buenos Aires) met veel positieve indrukken.
 • Het standpunt van de Nieuw-Apostolische Kerk met betreking tot transseksualiteit wordt positief opgenomen.
 • Districtapostel Michael Ehrich verzekert aan de groep om toekomstig de ruimten van de kerken in de gebiedskerk Zuid-Duitsland voor samenkomsten te mogen gebruiken. Dit was tot nu toe vooral in Duitsland geen vanzelfsprekendheid.
 • Districtsapostel Armin Brinkmann roept op tot acceptatie van alle gemeenteleden zonder voorbehoud. Aanleiding was de brief van tweer Regenbogen-leden. Als gevolg daarvan volgt een interview van de NAK Resse-West met vertegenwoordigers van de Regenbogen-NAK.

2008   

 • De voordracht in het forum Fasanenhof (Zuid-Duitsland) van Arne Stauch „Homoseksueel en nieuw-apostolisch – een spagat?“ vindt grote openbare interesse.
 • De Regenbogen-NAK krijgt de mogelijkeid om op de Europese jeugddag 2009 in Düsseldorf met een infostand te staan. Verwezelijking van een actie voor giften voor de financiering van de stand. Omvangrijk voorbereidend werk voor het plaatsen van de stand, infomateriaal, organisatie, verzorging etc.
 • In het tijdschrift „Unsere Familie“ Nr. 12/2008 wordt in de rubriek „Nadenken navolgen“ voor een tolerante omgang met homo- en transseksuele broeders en zusters gepleit.

2009    

 • Duizenden broeders en zusters bezoeken van 21 tot 24 mei de infostand van de Regenbogen-NAK op de Europese jeugddag. De stand staat onder het motto „Jij bent niet alleen“. Stamapostel Leber schrijft in het gastenboek en laat zich een button opspelden. Onder de bezoekers zijn vele Districtsapostelen, jeugdverzorgers, betrokkenen und geïnteresseerden.
 • Het 10-jarig jubileum in het kader van de 27e internationalen Regenbogen-ontmoeting in Saarbrücken. Voor de ontmoeting vinden in der gemeente Saarbrücken infomanifestaties plaats met de vertegenwoordigers van Regenbogen-NAK.