Wie we zijn

Wij zijn een groep homoseksuele, lesbische, bi- en transseksuele Christenen overwegend uit de Nieuw-Apostolische Kerk Onze groep staat ook open voor interseksuele mensen.  We worden tevens gesteund door heteroseksuelen.

In onze bont gemengde groep zijn personen vertegenwoordigd, die al dan niet uit de kast zijn, maar ook getrouwde, actieve en passieve leden en ambtsdragers van de kerk. Wij hechten er grote waarde aan, dat onze seksuele oriëntatie resp. identiteit als slechts een deel van onze toch veelzijdige persoonlijkheid wordt gezien.

Voor homoseksuele en transidente geloofsbroeders en -zusters, hun vrienden, familieleden of geestelijke verzorgers staan wij graag als aanspreekpartners ter beschikking, maar therapeutische consulten kunnen wij niet aanbieden.

Wat wij willen

Wij willen ons geloof binnen de Nieuw-Apostolische Kerk als volwaardige gemeenteleden kunnen beleven, afgezien of los van onze seksuele oriëntatie. Wij willen onze geloofsbroeders en -zusters graag duidelijk maken, dat de liefde tussen twee mensen van gelijk geslacht voor God dezelfde betekenis heeft, als de liefde tussen man en vrouw. Om dit te bereiken, hebben wij elkaar in Regenboog-NAK gevonden.

Wij ondervinden gemeenschap
Wij hebben behoefte aan solidariteit
Wij wisselen ervaringen uit
Onze wens is allereerst een positieve waardebepaling van liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht door onze kerk (herziening van de nieuwe bekendmaking m.b.t. seksueel gedrag en het “huishoudelijk reglement”), een werkelijk verstandige en liefdevolle geestelijke verzorging voor transidente en homofiele broeders en zusters en hun familie, zegen op homoseksuele leefgemeenschappen en tenslotte ook aandacht van onze kerkelijke tijdschriften.

Wij geloven, dat zowel homofiele geliefden als transidente gemeenteleden in kerkelijke ambten en taken tot zegen kunnen zijn voor de broeders en zusters.

Waar men ons vindt

Wij zijn tot nu toe vertegenwoordigd in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje, Zwitserland, Argentinië, Chili, Mexico en Zuid Afrika.

Verdere informatie over leden van Regenboog in je omgeving kun je krijgen onder info@regenboog-nak.nl.