Homoseksualiteit en de bijbel

In vele christelijke gemeenschappen bestaat bij de interpretatie van de bijbel m.b.t. het thema homoseksualiteit een spanningsveld, dat afhankelijk van geloofsrichting gaat van een liberale houding tot totale afwijzing. Helaas proberen daarom ook vandaag nog mensen hun haat tegenover homo’s, lesbiennes en transseksuelen met behulp van hun religie en de bijbel te rechtvaardigen. Jezus Christus heeft zich nergens op afkeurende wijze over de homoseksuele liefde uitgelaten. Voorts heeft Hij de wettigheid van het Oude Verbond door het Nieuwe Verbond vervangen. Hier geldt enkel het door Jezus zelf geformuleerde gebod van mensen- en naastenliefde (Markus 12:29-30) dat is toegevoegd is aan de 10 geboden van Mozes. Dit gebod omvat echter – als het consequent wordt nageleefd – alle medemensen, dus ook homoseksuelen en transidenten, want anders zou het geen echte mensen- resp. naastenliefde zijn in de zin van de bergprediking, die ons zelfs nog oproept om zijn/haar vijand lief te hebben. De hier gepubliceerde bijdrage "Homoseksualiteit en Bijbel" (PDF) wil enig inzicht in deze eeuwenoude relatie geven en ertoe bijdragen om een andere kijk op het geschreven woord van God te krijgen. Bijgevolg kan ieder zelf bepalen, of uit de betreffende teksten in de bijbel een veroordeling van de homoseksuele liefde of (echte) homoseksualiteit te lezen valt.