Vragen en antwoorden

Wat is homoseksualiteit?

Homoseksualiteit is een benaming voor een seksuele geaardheid, namelijk die op mensen van hetzelfde geslacht. Wanneer mensen zich emotioneel, erotisch en seksueel voornamelijk door mensen van hetzelfde geslacht voelen aangetrokken, noemt men ze homoseksueel. Mannen, die van mannen houden noemen zich homo, vrouwen, die van vrouwen houden, noemen zichzelf lesbiennes. Mensen, die zich door beide geslachten aangetrokken voelen, worden biseksueel genoemd. De seksuele geaardheid (hetzij hetero, homo of bi) is vastgelegd, onvrijwillig, onveranderlijk en levenslang. Het is de opdracht van ieder mens de eigen seksuele geaardheid te ontdekken en aan te nemen. Het deel van de homoseksuelen aan de totale bevolking ligt bij 5 - 10%. (Bi een voorzichtige schatting zijn er in Nederland dus minstens 850.000 duizend mensen met een geaardheid van hetzelfde geslacht).

Is homoseksualiteit normaal?

Ja, homoseksuelen komen in alle culturen, alle landen, alle maatschappelijke lagen en alle generaties voor. Zij onderscheiden zich alleen van de heteroseksuele meerderheid door de andere oriëntatie van hun seksuele geaardheid. "Zijn homo’s normaal?" is een dergelijk zinloze vraag als "zijn zwarten normaal?". Feit is, dat er homo’s en heteroseksuelen zijn, net zoals er zwarten en blanken zijn. Beide zijn normaal, de ene zoals de andere. In andere culturen en vroegere maatschappelijke epochen (b.v. het klassieke Griekenland) golden homoseksuele relaties als volledig normaal en waren hoog in aanzien. Tegenwoordig zijn homoseksuelen in alle gebieden van het openbare leven, in de politiek, economie, sport en cultuur vertegenwoordigd. Er zijn homoseksuele doctors, lesbische leraressen en ook homoseksuele handarbeiders en lesbische verkoopsters.

Is homoseksualiteit onnatuurlijk?

Nee. Zoals nu bekend is, komt homoseksualiteit ook bij talrijke diersoorten voor en is daardoor duidelijk een deel van wat wij natuur noemen. Homoseksuelen zondigen helemaal niet tegen de natuur, wanneer zij met partners van hetzelfde geslacht relaties aangaan. In tegendeel, zij handelen volgens hun natuur. Zoals het voor de een natuurlijk is om belangrijke dingen met de linker hand en niet met de rechter hand te doen, is het voor homoseksuelen natuurlijk om een partner van hetzelfde geslacht en niet van het andere geslacht te zoeken.

Is homoseksualiteit erfelijk?

Direct blijkbaar niet, want meestal hebben homo’s en lesbiennes heteroseksuele ouders en heteroseksuele broers en zussen hebben, ook zijn hun kinderen (als ze die hebben) vaker hetero- dan homoseksueel. Wat nog steeds onduidelijk blijft is de vraag, in hoeverre homoseksualiteit genetisch is bepaald. Daarop zijn er tot nu toe geen eenduidig wetenschappelijke serieuze bewijzen. Duidelijk is echter, dat ouders van homoseksuelen met de geaardheid van hun kinderen direct niets te maken hebben, net zo min als ouders van heteroseksuelen. Het vaak gehoorde verwijt, dat ouders hun kinderen verkeerd zouden hebben opgevoed, mist elke grondslag.

Is Homoseksualiteit een ziekte?

Nee, de betrokken mensen zijn fysiek en psychisch net zo gezond als andere mensen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vele psychiatrische beroepsorganisaties hebben homoseksualiteit officieel als ziekte van hun lijsten geschrapt. Daartegen is te vermelden, dat de wereldwijde afwijzing, uitsluiting of zelfs vervolging en de daaruit resulterende verdringing ziek kunnen maken. Juist aanhoudende pogingen om de eigen seksualiteit te onderdrukken zijn als ziekmakend aan te duiden.

Kan homoseksualiteit worden genezen?

Omdat homoseksualiteit geen ziekte is, is deze vraag ongegrond. De pogingen om homoseksualiteit toch te "genezen" leiden niet tot het gewenste resultaat, niemand kan door therapiepogingen worden "omgepoold". Wat kan worden bereikt, is de consequente onderdrukking van de eigen seksualiteit in de vorm van onthouding. Maar daarmee zijn de betrokkenen niet van hun homoseksualiteit af, het gaat er echter juist om die te vermijden. Homoseksualiteit is noch steeds een basiselement van de persoonlijkheid en de overeenkomstige gevoelens worden door de onderdrukking en de verdringing alleen maar sterker.

Is homoseksualiteit aangeleerd?

Nee, zij komt ook bij mensen voor, die nog nooit daarvoor contact met andere homoseksuelen hadden. Seksuele geaardheid (hetzij hetero, homo of bi) is gegeven, dat zij niet van de omgeving afhangt. Er is daarom ook geen reden om zich zorgen te maken, dat homoseksuelen een slechte invloed op kinderen kunnen hebben. Wie niet al homoseksueel is aangelegd, kan ook niet daartoe worden verleid. De meeste homoseksuelen zijn in hun kinderjaren en jeugd door een overweldigende heteroseksuele meerderheid omringd. Toch blijven ze zelf op het eigen geslacht georiënteerd.

Is homoseksualiteit immoreel?

Nee. Net zoals het immoreel is om linkshandige te zijn. Alleen bepaalde gedragen kunnen moreel/immoreel zijn, een fundamentele geaardheid echter niet. Tegenover partners van hetzelfde geslacht zijn er net zoveel mogelijkheden om zich moreel en ook immoreel te gedragen als tegenover partners van het andere geslacht. In de christelijke traditie ging men er altijd van uit, dat homoseksuele gedragen wettelijk immoreel zouden zijn en tot verderf leiden. Maar de uitspraken van Apostel Paulus tot dit thema berusten op de (verkeerde, zoals wij inmiddels weten) aanname, dat het in overeenstemming met de natuur van de mensen is om van mensen van het andere geslacht te houden. De realiteit is echter subtiel anders: het ligt in de natuur van de mensen om van andere mensen te houden. Voor de meesten zijn dat mensen van het andere geslacht, voor een minderheid zijn het mensen van hetzelfde geslacht.

Zijn homoseksuelen pervers, zijn homo’s pedofielen?

Nee. Het gedeelte van hen, die zogenaamd perverse seksuele praktijken verkiezen, is onder homoseksuelen ongeveer net zo groot als onder heteroseksuelen. Ook is dat zo met het gedeelte van hen, die kinderen misbruiken: in de meeste gevallen van kindermisbruik is de dader heteroseksueel en het slachtoffer en meisje. Het percentage gevallen, waarin de dader homoseksueel en het slachtoffer een jongen is, komt ongeveer overeen met het percentage van de homoseksuelen bij de totale bevolking.

Zijn homo’s verwijfd?

Nee, over het algemeen niet. Aan de meeste homo’s ziet men hun geaardheid niet. Het cliché van de verwijfde homo’s is in eerste plaats een constructie van de media, dat zeker (zoals vele clichés) een kern van waarheid bevat: er is inderdaad een kleine minderheid van homo’s, die zich opvallend vrouwelijk en meestal ook sterk geaffecteerd zijn. Interessanter is echter de volgende omstandigheid: ieder mens heeft kwaliteiten in zich, die op traditionele manier worden ingedeeld bij het ene of het andere geslacht, zo zijn er "typisch vrouwelijke" kwaliteiten (op de anderen ingaan, kunnen luisteren, zorgvol zijn, etc.) en "typisch mannelijke" (strijdlustig zijn, sterk en onafhankelijk zijn, etc.). Ieder mens, onafhankelijk van geslacht of seksuele geaardheid draagt zowel "vrouwelijke" als "mannelijke" kwaliteiten in zich. Omdat homo’s de gangbare voorstellingen van dat, wat een man moet zijn, in ieder geval niet volledig overeenkomen, is het voor hen eenvoudiger om ook de vrouwelijke kwaliteiten van de eigen persoonlijkheid tot uitdrukking te laten komen.

Moeten homoseksuelen abstinent leven?

Daarvoor zijn er geen goede redenen. Omdat homoseksuelen net zo normaal, gezond en natuurlijk zijn als heteroseksuelen, hebben zij ook analoge behoeften en daarom moeten voor hen ook dezelfde regels gelden. Omdat homoseksualiteit levenslang is, zouden homoseksuelen ook dus hun leven lang abstinent moeten zijn. Een dusdanige radicale weg kan op zijn hoogst uit vrije wil worden gekozen, in geen geval echter van buitenaf worden verlangd.